Openingsuren

Momenteel gesloten

maandag
22-05-2017
09:00 - 12:00
dinsdag
23-05-2017
09:00 - 12:00
woensdag
24-05-2017
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
donderdag
25-05-2017
gesloten
vrijdag
26-05-2017
gesloten

Technische Dienst en Dienst Leefomgeving
enkel op afspraak

Gemeentehuis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Sint-Amands

052 39 98 60
Openingsuren en contact

Inschrijven Nieuwsbrief

UiTtips

Sint-Amands en Puurs onderzoeken mogelijke fusie

Momenteel lopen er op politiek niveau gesprekken omtrent een mogelijk fusie van de gemeente Sint-Amands en de gemeente Puurs. Op de gemeenteraadszitting van dinsdag 30 mei geeft burgemeester Peter Van Hoeymissen een toelichting over de start van het onderzoek naar deze mogelijke fusie. Daarna betrekt het gemeentebestuur ook de inwoners en personeelsleden hierbij.

Meer informatie via nieuwe website

Binnenkort gaat een nieuwe website online en ontvangen alle inwoners van Sint-Amands en Puurs een informatiefolder. Hiermee zorgen we er voor dat iedereen correct en duidelijk geïnformeerd is. Ook via onze eigen website, nieuwsbrief en sociale media houden we inwoners op de hoogte.

Hoorzittingen voor bevolking op 15 en 21 juni

Voordat de gemeenteraden een principiële beslissing nemen, eind juni 2017, vinden er twee hoorzittingen plaats.
Op 15 juni 2017 om 20 u. in GC de Nestel (Buisstraat 19 c - Sint-Amands)
Op 21 juni 2017 om 20.30 u. in theaterzaal de Kollebloem (Kloosterhof 1 - Puurs)

Voorstelling masterplan "Herinrichting kaai en omgeving"

Op dinsdag 16 mei 2017 stelde het gemeentebestuur Sint-Amands het masterplan ‘Herinrichting kaai en omgeving’ voor aan zijn inwoners. Een zeventigtal nieuwsgierigen woonden de toelichting door ontwerpbureau OMGEVING aandachtig bij. Een masterplan maakt een toekomstvisie op voor een bepaald gebied en zal als flexibele richtingaanwijzer dienen bij de verdere uitwerking van een herinrichting van de kaai en omgeving. Deze visie is dus geen vast gebetonneerd plan, maar eerder een soepele leidraad voor verdere uitwerking.

Drie ruimtelijke concepten
De visie over de dorpskern splitsen we op in drie ruimtelijke concepten.  ‘Een heringerichte kaaiomgeving als kloppend hart’ (publieke ruimte), ‘een verkeersleefbaar dorpshart’  (mobiliteit) en ‘een cultuurhistorisch dorpshart in ontwikkeling’ (patrimonium) vormen samen de ruimtelijke concepten van dit masterplan.

Drie deelgebieden
Het masterplan kan grofweg opgesplitst worden in drie deelgebieden, nl. deelgebied ‘de kaai en omgeving’,  deelgebied ‘pastorie – molenmuseum’ en deelgebied ‘de parkeercluster Jan Van Droogenbroeckstraat’. Gezien het huidige gebrek aan een zekere uniformiteit, verbindt het masterplan de verschillende deelgebieden tot één kwaliteitsvolle en aantrekkelijke publieke ruimte.

Lees meer

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Dorpskom' – Bekendmaking openbaar onderzoek (2)

Knipsel rup dorpskom

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘RUP Dorpskom’, voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 25 april 2017, ligt ter inzage bij de dienst leefomgeving van gemeente Sint-Amands van 19 mei 2017 tot en met 17 juli 2017 volgens de bepalingen van art. 2.2.14 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De dienst leefomgeving kan je elke werkdag bereiken van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u., Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands. 

Bezwaren of opmerkingen betreffende dit plan, dien je uiterlijk op 17 juli 2017 per aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs in bij de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands.

Bijkomende plannen en informatie:
- Bestaande toestand
- Grafisch plan
- Juridische toestand
- Planschaden
- RUP "Dorpskom Sint-Amands" - toelichting
- Beslissing MER

VACATURE 'KASTELENPROJECT'

Gezocht: een voltijdse projectleider met een passie voor toerisme, erfgoed, natuur en landschap, architectuur en stedenbouw om samen met de projectleider van Schelde Sterk Merk (Tom Wezenbeek) het business plan ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ te realiseren. 

Eind 2016 zegden Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts en Toerisme Vlaanderen een subsidie van 4,388 miljoen euro om het business plan ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ uit te voeren.

‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ speelt in op het toeristische groeipotentieel van de Scheldevallei. De projectpartners van Schelde Sterk Merk willen hier een netwerk van erfgoedsites uitbouwen met als hoofdrolspelers de kastelen van Bornem, Laarne en Wissekerke (Kruibeke). Die kastelen liggen op de as tussen het Steen van Antwerpen en het Gravensteen van Gent en zullen worden opengesteld voor het publiek. Met deze nieuwe toeristische trekkers willen de projectpartners toeristen de weg tonen naar de Schelde, zijn idyllische dorpen en erfgoed, zijn streekbieren en zijn unieke slikken, schorren en overstromingsgebieden.

Lees meer

Neem deel aan de enquête over 'SAmagazine'

- Wat vind jij van ons infomagazine? -

We proberen om SAmagazine, het infomagazine van onze gemeente, steeds zo interessant mogelijk te maken. Maar wat vind jij eigenlijk van SAmagazine?

Ik ben Xeno Keppens, student in de master Meertalige communicatie aan de KU Leuven. In het kader van mijn stage ben ik samen met de communicatiedienst van de gemeente Sint-Amands op zoek naar jouw mening over het infomagazine. Zo proberen we te ontdekken wat jullie het meest interessant vinden aan SAmagazine en op welke manier we het zouden kunnen verbeteren in de toekomst.

De enquête neemt ongeveer tien minuten van je tijd in beslag. Je kan de enquête invullen tot 26 mei. Later vind je de resultaten terug op de Facebookpagina en website van de gemeente Sint-Amands. Heb je nog vragen over het onderzoek, dan mag je deze altijd sturen naar xeno.keppens@student.kuleuven.be

Alvast bedankt!

Xeno Keppens

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be