Openingsuren

Momenteel gesloten

maandag
20-02-2017
09:00 - 12:00
dinsdag
21-02-2017
09:00 - 12:00
woensdag
22-02-2017
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
donderdag
23-02-2017
09:00 - 12:00
17:30 - 19:00
vrijdag
24-02-2017
09:00 - 12:00
Gemeentehuis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Sint-Amands

052 39 98 60
Openingsuren en contact

Inschrijven Nieuwsbrief

UiTtips

GEMEENTE SINT-AMANDS BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG van klasse 1

Conform artikel. 17, 18 en 19 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de burgemeester ter algemene kennis van het publiek dat door Dream Support BVBA gevestigd te 2990 Loenhout, Popendonkseweg 10 een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen te 2890 Sint-Amands, Hemelrijken 1, kadastraal bekend afdeling 1, sectie A, perceelnummer 432 F een inrichting te exploiteren met als voorwerp: een nieuwe exploitatie van een inrichting voor opslag en reiniging van mobiele toiletten e.a. 

waarop volgende indelingsrubrieken van toepassing zijn:

2.1.2.b., 3.4.1.a, 6.5.1., 15.1.1., 17.3.2.1.1.1.b., 17.4.

Meer informatie kan verkregen worden op de dienst Leefomgeving - Milieu, Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands, 052 39 98 75 of leefomgeving.milieu@sint-amands.be.

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 24 februari 2017 tot en met 26 maart 2017 ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.
Er wordt voor deze aanvraag door de gemeente geen informatievergadering georganiseerd.

Vlaanderen gaat vanaf nu BENOveren!

Gewoon renoveren? Als het van de Vlaamse overheid afhangt, doen Vlamingen daar voortaan niet meer aan mee. Wie verstandig is, ‘BENOveert’ vanaf nu. Dit nieuwe werkwoord staat voor ‘beter renoveren’. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde. Wie verstandig is, wacht ook niet langer om aan de BENOvatie van zijn woning te beginnen. Hoe snel¬ler je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft: een lagere CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een hogere waarde voor je woning …

Lees meer

Wij zoeken nieuwe kunstwerken

De cultuurraad en het gemeentebestuur van Sint-Amands zijn op zoek naar een nieuw kunstwerk dat gedurende 3 jaar zal uitgereikt worden aan de winnaar van de cultuurprijs socio-cultureel en artistiek.

Daarvoor schrijven het gemeentebestuur en de cultuurraad een wedstrijd uit. De wedstrijd beoogt artistieke projecten die gebruik maken van zeer diverse beeldende kunstvormen zoals beeldhouwwerken, fotografie, keramiek en andere. Kunstenaars moeten hun woonplaats in Sint-Amands hebben.

"Kandidaturen kunnen binnen komen tot 1 oktober 2017. Kunstenaars kunnen zowel individueel als in team deelnemen."

 

Lees meer

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be


×