Openingsuren

Momenteel gesloten

maandag
17-07-2017
09:00 - 12:00
dinsdag
18-07-2017
09:00 - 12:00
woensdag
19-07-2017
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
donderdag
20-07-2017
09:00 - 12:00
vrijdag
21-07-2017
gesloten

Technische Dienst en Dienst Leefomgeving
(ruimtelijke ordening en milieu)
enkel op afspraak

Gemeentehuis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Sint-Amands

052 39 98 60
Openingsuren en contact

Inschrijven Nieuwsbrief

UiTtips

Nieuws over de fusieplannen

Ongetwijfeld leven er nog heel wat vragen bij de inwoners omtrent de intentie tot fusie van de gemeentebesturen van Sint-Amands en Puurs.

"Welke naam krijgt de nieuwe gemeente?" - "Wat gebeurt er met de straatnamen en postcodes?" - "Blijven beide gemeentehuizen bestaan?" - "Naar welk containerpark moet ik gaan?"

Op de website www.puurs-sint-amands.be vind je alle info betreffende de fusieplannen.

Baggerwerken duurzaam beheerplan Boven-Zeeschelde succesvol afgerond

kaart duurzaam beheerplan

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft in mei onderhoudsbaggerwerken en drie pilootprojecten succesvol afgerond in het kader van het duurzaam beheerplan Boven-Zeeschelde. Met dat plan pakt de waterwegbeheerder de baggerwerken in de vaargeul structureel aan om de bevaarbaarheid van de Boven-Zeeschelde te verbeteren. Het plan draagt ook bij aan de bescherming van getijdennatuur.

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) voerde sinds augustus 2016 onderhoudsbaggerwerken uit in twintig zones in de Boven-Zeeschelde tussen de Gentse Ringvaart en de monding van het Zeekanaal in Bornem. Ondertussen zette de Vlaamse waterwegbeheerder drie pilootprojecten op touw om nieuwe baggertechnieken uit te testen. Dat alles maakt deel uit van het duurzaam beheerplan Boven-Zeeschelde, waarmee W&Z de bevaarbaarheid van de Schelde tussen Gent en Rupelmonde structureel wil verbeteren. In het verleden gebeurden de baggerwerken ad hoc en daar maakt het duurzaam beheerplan, dat steun geniet van de Europese Unie, een einde aan. Het baggeren gebeurt met respect voor de internationaal beschermde getijdennatuur. Zo werkten experts van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) mee om de ontwikkeling en instandhouding van waardevolle slikken en schorren in de Boven-Zeeschelde te vrijwaren.

Minder aanzanding

De onderhoudsbaggerwerken vonden onder de waterlijn plaats, waardoor de hinder voor omwonenden beperkt bleef. Gelijktijdig met de baggerwerken voerde W&Z de drie pilootprojecten uit. Daarmee onderzocht de waterwegbeheerder hoe het de frequentie en de omvang van baggerwerken kan beperken. In Uitbergen en Wichelen verplaatste W&Z de aanzanding van de binnenbocht naar diepere delen in de buitenbocht.

Om de natuur te ontzien, gebruikte W&Z in Uitbergen aangepaste materialen, zoals wilgenmatten. Daardoor zou de aanzanding van de binnenbochten moeten vertragen, zodat er minder baggerwerk nodig is. In Baasrode werd met de baggerspecie een deel van de rivier opgehoogd om er een ecologisch waardevol watergebied te creëren.

Internationaal congres

De komende tijd staan enkel nog occasionele baggerwerken gepland. Ondertussen monitort W&Z samen met het INBO en het Waterbouwkundig Laboratorium de toestand in de zones waar de onderhoudsbaggerwerken en de pilootprojecten plaatsvonden. Uit de analyse van de resultaten moet blijken of de onderhoudsbaggerwerken slagen in hun opzet en of de techniek die gebruikt werd voor de pilootprojecten ook succesvol kan zijn op andere locaties. Dit najaar zal W&Z de resultaten van de onderhoudsbaggerwerken en de proefprojecten presenteren aan andere wetenschappers en waterprofessionals van over de hele wereld op SMART Rivers, het congres van de internationale vereniging PIANC (World Association for Waterborne Transport Infrastructure).

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be