Openingsuren

Momenteel gesloten

maandag
22-05-2017
09:00 - 12:00
dinsdag
23-05-2017
09:00 - 12:00
woensdag
24-05-2017
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
donderdag
25-05-2017
gesloten
vrijdag
26-05-2017
gesloten

Technische Dienst en Dienst Leefomgeving
enkel op afspraak

Gemeentehuis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Sint-Amands

052 39 98 60
Openingsuren en contact

Inschrijven Nieuwsbrief

UiTtips

Infomoment 'Herinrichting kaai en omgeving' op 16 mei

"Wordt de kaai auto- en parkeervrij?"

Via verschillende kanalen kreeg het gemeentebestuur van Sint-Amands vragen van verontruste burgers over de herinrichting van de kaai en omgeving. Verdwijnen de parkeerplaatsen in de Kerkstraat? Wat gaat er gebeuren met onze geliefkoosde kaai? Wordt de kaai auto- en parkeervrij?

Om alle onduidelijkheden, foute veronderstellingen en vragen die een zekere ongerustheid doen vermoeden de wereld uit te helpen, organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met het studiebureau OMGEVING een infomoment.

Lees meer

Laat je belastingaangifte invullen

Laat je belastingaangifte invullen

Laat je belastingaangifte gratis invullen door één van de medewerkers van de FOD Financiën. Om je snel en doeltreffend te kunnen helpen, is het noodzakelijk om de volgende documenten mee te brengen: je origineel aangifteformulier, je voorbereidend document, je inkomstenfiches, je attesten en eventuele bewijsstukken.

Wanneer en waar

Op donderdag 11 en 18 mei van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 15 u. in zaal Kloosterheide, Kloosterstraat 89 te 2880 Bornem
Op dinsdag 16 en 23 mei van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 15 u. in het Sociaal Huis, Palingstraat 48 te 2870 Puurs

Info

FOD Financiën, 0257 25757

Meld je zonnepanelen aan je netbeheerder

Het Vlaamse elektriciteitsnet is in volle verandering. Dat heeft ook gevolgen voor het beheer ervan. Waar technici van Infrax of Eandis vroeger altijd perfect wisten waar precies stroom op het net werd geplaatst, is dat met de vele aangesloten zonnepanelen niet altijd meer het geval. Niet alle installaties worden door de eigenaars bij de netbeheerders gemeld. Dat kan voor veiligheidsproblemen zorgen bij onverwachte werken aan het distributienet. Een hoge concentratie aan zonnepanelen in één buurt heeft ook een invloed op de spanningskwaliteit in dat gebied. Daarom is het cruciaal dat de netbeheerder weet waar er overal zonnepanelen zijn aangesloten op het net. Aanmelden is dus niet alleen verplicht omwille van een correcte netvergoeding, het is ook echt belangrijk voor de goede werking van het distributienet.
Vanaf 1 juni gelden een aantal strengere regels voor het aanmelden van zonnepanelen. Vanaf dan worden de netbeheerders decretaal verplicht niet-aangemelde installaties in hun werkgebied actief op te sporen. Installateurs van zonnepanelen moeten lijsten van de door hen geplaatste installaties aan de netbeheerders overmaken. Eigenaars die hun panelen niet binnen een redelijke termijn bij hun netbeheerder aanmelden, kunnen een boete krijgen.

Lees meer

Sint-Amands zoekt nieuwe kunstwerken


foto: beeldhouwwerk van Emmy Borremans, een keramiste uit Sint-Amands, die de voorbije drie jaren een kunstwerk aanleverde


De cultuurraad en gemeentebestuur Sint-Amands zijn op zoek naar een nieuw kunstwerk om de komende drie jaar uit te reiken aan de winnaar van de Cultuurprijs.

Zij gaan op zoek naar een nieuw kunstwerk d.m.v. een wedstrijd waarbij kunstenaars uit Sint-Amands een artistiek project kunnen insturen. Om deel te nemen komen heel uiteenlopende beeldende kunstvormen in aanmerking zoals beeldhouwen, fotografie, keramiek en andere.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen t.e.m. 1 oktober 2017. Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband.

Als je je kandidatuur indient, vermeld dan zeker:
- de filosofie achter het werk
- het verband van het werk of onderwerp met de gemeente Sint-Amands
- de materiaalkeuze
- een gedetailleerde beschrijving + schets van het kunstwerk
- de technische gegevens
- de identificatiegegevens van de kunstenaar onder gesloten omslag

Bezorg je dossier uiterlijk op 1 oktober 2017 aan Gerrit Bosteels, voorzitter van de cultuurraad, Jan Van Droogenbroeckstraat 63b, 2890 Sint-Amands.

Gemeente Sint-Amands voorziet € 500 per exemplaar van het kunstwerk. In totaal maakt de kunstenaar vier kunstwerken: drie om uit te reiken als Cultuurprijs en één voor de kunstcollectie van het gemeentebestuur.

Het deelnamereglement kan je hier terugvinden of opvragen bij de cultuurdienst.

Meer info?

Cultuurdienst, cultuurdienst@sint-amands.be, 052 39 98 62

 

Kennisgeving beslissing plan-MER over RUP Dorpskom Sint-Amands

Het gemeentebestuur besliste, zoals voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de dorpskom van Sint-Amands op te maken.

De voornaamste ruimtelijke problemen die zich stellen in de dorpskern van Sint-Amands zijn de toenemende druk van appartementsbouw en de daarbij horende parkeerproblematiek, moeilijke vergunningssituaties bij historische bebouwing in geval van renovatie en de nood aan een visie voor de ontwikkeling van de resterende binnengebieden. Het voornoemd RUP probeert een antwoord te bieden op deze problematiek en voorziet eveneens een herziening van het bestaand bijzonder plan van aanleg nr. 1 Dorpskom.

Het dossier werd voorgelegd aan de dienst MER (Milieueffectrapportage) van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Omdat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen, is de opmaak van een plan-MER niet nodig. De beslissing van de dienst MER en de screeningsnota kan je hier raadplegen.

Meer info

www.lne.be
dienst leefomgeving, leefomgeving.ro@sint-amands.be, 052 39 98 76 (tot 31 mei 2017).

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be