Openingsuren

Momenteel open

maandag
19-02-2018
09:00 - 12:00
dinsdag
20-02-2018
09:00 - 12:00
woensdag
21-02-2018
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
donderdag
22-02-2018
09:00 - 12:00
17:30 - 19:00
vrijdag
23-02-2018
09:00 - 12:00

Technische Dienst en Dienst Leefomgeving
(ruimtelijke ordening en milieu)
enkel op afspraak

Gemeentehuis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Sint-Amands

052 39 98 60
Openingsuren en contact

Inschrijven Nieuwsbrief

UiTtips

Aanvraag omgevingsvergunning, ingediend door VDP Minicontainers, Fok 22 bus a te 2890 Sint-Amands

Aanvraag omgevingsvergunning, ingediend door VDP Minicontainers, Fok 22 bus a te 2890 Sint-Amands, bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Volgende stedenbouwkundige handelingen worden aangevraagd:

 • het aanleggen van een betonverharding met als functie het stallen van containers;
 • het kappen van 7 hoogstammige bomen;

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding van een containerdienst, met:

 • de opslag van 116 ton niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2);
 • de opslag van 45 ton groenafval (2.2.1.d.1);
 • de opslag van 19 ton asbest (2.2.1.e.3);
 • handmatig knippen, snijden en strippen van elektriciteitskabels en de bijhorende opslag in 2 containers van 5 ton (2.2.2.b.1);

De vergunde verdeelslang en opslag van 5.000 l mazout zullen niet langer worden geëxploiteerd;

De aanvraag bevat een vraag tot afwijking van de verplichting tot het aanleggen van een 5m breed groenscherm rondom de inrichting (art. 5.2.1.5 §5), dit zoals aangetoond op het inplantingsplan (bestendiging bestaande vergunde toestand);

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

 • de opslag en sortering van 151 ton niet gevaarlijke afvalstoffen in 1 bunker van 100 ton, 9 containers van elk 5 ton, 1 container van 6 ton (2.2.1.c.2);
 • de opslag en sortering van 50 ton groenafval in 1 container van 50 ton (2.2.1.d.1);
 • de opslag en sortering van 20 ton asbest in 1 container van 20 ton (2.2.1.e.3);
 • het handmatig knippen, snijden en strippen van elektriciteitskabels en de bijhorende opslag in 2 containers van 5 ton (2.2.2.b.1);

De aanvraag is gelegen Fok 22B te 2890 Sint-Amands, en met als kadastrale ligging 1ste afdeling, sectie B, nr. 875K.

De aanvraag ligt van 09/02/2018 tot en met 11/03/2018 digitaal ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands, van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u, op woensdag bijkomend van 13u30 tot 16u. Een deel van het dossier is beschikbaar voor inzage via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 • analoog per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands
 • digitaal via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be).

Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0003 - OMV_2018005734.

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be