Categorieën beginnend met N

Items beginnend met N

Naam en voornaam, wijziging

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw voornaam en familienaam laten wijzigen.

Nachtzorg

In de thuiszorg is nachtzorg of nachtoppas dikwijls de ontbrekende schakel. Nachtzorg wil patiënten, mantelzorgers en hun familie in deze zorg ondersteunen.

Sint-Amands valt onder Nachtzorg regio Mechelen.

Nationaliteit, Belg worden

De Belgische nationaliteit verwerven.

Nationaliteit, bewijs

Een bewijs van nationaliteit is een attest waarin je nationaliteit bevestigd wordt.

Natuurvergunning

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is.

Noodnummers in België

In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp:

  • 112 voor ambulance en brandweer
  • 101 voor politie

112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in Europa op reis bent, dan kan je 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch team als de politie.

Notarissen en vastgoedkantoren

In het kader van de informatieplicht zal de notaris voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij onze dienst leefomgeving en deze bij de akte voegen.

Nutsmaatschappijen

Informatie omtrent werken door nutsbedrijven op het openbaar domein.

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be