Bib

Aankoopsuggesties bib

De bib koopt wekelijks nieuwe boeken aan. Laat ons weten welk materiaal (boek, tijdschrift, stripreeks, ...) jij nog mist in onze bibliotheek.

Beheersorgaan bibliotheek - gemeenschapscentrum de Nestel

Het beheersorgaan van bibliotheek en het gemeenschapscentrum heeft als taak de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij te staan bij het beheer van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum.

Bib aan huis

Je kan niet meer naar de bib? Dan komt de bib naar jou!

 

Collectie kinderen en jeugd

Wat vind je in de jeugdafdeling?

Collectie volwassenen

Wat vind je in de bib?

Inleverbus

Normaal lever je je materialen binnen in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Lukt dit niet, dan kan je buiten de openingsuren gebruik maken van de inleverbus.

 

Internet in de bib

In de bib staan 5 pc's waarop je als lid van de bib gratis kan internetten. In de bib is er ook gratis wifi.

 

Kopiëren, printen, scannen

In de bib kan je zelf kopiëren. Kies je voor zwartwit of kleur? A4 of A3 papier? Enkelzijdig of dubbelzijdig kopiëren? Het kan allemaal. 

Met de klas naar de bib

Met de klas naar de bib ? Het kan. Kleuters en leerlingen van de lagere scholen uit Sint-Amands kunnen terecht in de bibliotheek. Afspraken worden vastgelegd bij het begin van het schooljaar.

Reserveren in de bib

Je wil iets ontlenen maar het is op dit ogenblik uitgeleend? Dan kan je die titel reserveren. Hier vind je meer informatie.

Titel uit andere bib aanvragen

Je zoekt een titel die niet in onze collectie zit? Gebruik InterBibliothecair Leenverkeer (IBL) om materialen te laten overkomen uit elke openbare bib in Vlaanderen.

Verlengen uitleentermijn in de bib

 Wil je graag je uitleentermijn verlengen?

 

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be