Adviesraad milieu

De adviesraad milieu is een adviesraad samengesteld uit vertegenwoordigers van socio-culturele verenigingen, landbouworganisaties, beroepsorganisaties, milieuverenigingen, onderwijs, beheer en geïnteresseerde inwoners.
De milieuraad vergadert enkele keren per jaar en geeft advies over de begroting, subsidiereglementen milieu, openbare onderzoeken van OVAM, VMM, ...

Ook worden er af en toe open milieuraden georganiseerd. Op deze vergaderingen zijn alle inwoners welkom. Thema's die reeds aan bod kwamen waren: zonne-energie, warmtekrachtkoppeling, de film "inconvenient truth", het RWZI, ...

 

Dienst leefomgeving milieu

leefomgeving.milieu@sint-amands.be

052 39 98 78

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be