Ondersteuningsreglement voor erkende Sint-Amandse verenigingen

Een vereniging waarvan de erkenning wordt goedgekeurd, komt in aanmerking voor gemeentelijke ondersteuning. (ook voor sportclubs)

Een erkende vereniging kan genieten van inhoudelijke en logistieke ondersteuning, zoals:
a.    Goedkoper tarief gebruik gemeentelijke zalen volgens het vastgestelde retributiereglement dat van toepassing is;
b.    Ontlenen van gemeentelijk materiaal ter beschikking gesteld via de gemeentelijke uitleendienst en volgens het vastgestelde reglement;
c.    Inhoudelijke steun via de bevoegde diensten en/of de bevoegde adviesraad.
d.    Gebruik gemeentelijke communicatiekanalen voor promotie van de activiteiten:
1.    Uitdatabank (in gedrukte en digitale vorm)
2.    Gemeentelijke infoborden, plakpalen en plakborden, volgens het vastgestelde reglement.

De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke zalen en materialen zijn vastgesteld in afzonderlijke reglementen en/of besluiten. Deze reglementen en tarieflijsten zijn te verkrijgen op de vrije tijdsdiensten en zijn tevens te consulteren op www.sint-amands.be.

 

Cultuurdienst

cultuurdienst@sint-amands.be

052 39 98 62

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be