Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Provincialeweg 10

NV ETN. J. MAES diende een aanvraag in voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over: het bouwen van een onbemand tankstation.  

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:

 • Een verharding in beton tot op een afstand van ca. 7m van de linker perceelsgrens, ca. 3,5m van de rechter perceelsgrens en 1,11m van de achterste perceelsgrens.
 • Een luifel als overkapping van brandstofpompen, centraal ingeplant op de betonverharding, met afmetingen 7,4m x 13,5m en een hoogte van 5,25m.
 • Een luifel eveneens als overkapping van brandstofpompen, ingeplant rechts van de andere luifel, met afmetingen 7m x 9m.
 • Een technische cabine ingeplant achter de meest rechts gelegen luifel met afmetingen 2,85m x 2m met een hoogte van 2,35m.
 • Twee ondergrondse tanks met een inhoud van 35.000 en 30.000 liter voor de opslag van diesel en benzine.
 • Een ondergrondse tank van 5.000 liter voor de opslag van AdBlue.
 • Ter hoogte van de vulzone van de ondergrondse tanks en de zones voor tanken, wordt een vloeistofdichte piste aangelegd, met een totale oppervlakte van 435,51m².
 • Een inrit met een breedte van 4,78m en een uitrit met een breedte van 4,90m. Deze worden aan de linkerzijde van het perceel voorzien, op een afstand van ca. 7,15m van de linker perceelsgrens.
 • Op het plan is een groenscherm voorzien tegen de zijdelingse perceelsgrenzen en de achterzijde van het perceel. Het perceel wordt afgesloten met een draadafsluiting met een hoogte van ca. 2m, met klimopbegroeiing.

De aanvraag heeft als adres Provincialeweg 10 te 2890 Sint-Amands, met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie B, nr. 942H.

Op 13 december 2018 verleende de deputatie van de provincie Antwerpen de omgevingsvergunning.

Je kan deze beslissing komen inkijken 
- bij de infobalie van het gemeentehuis & sociaal huis Sint-Amands, Livien Van der Looystraat 10 of van het gemeentehuis Puurs, Hoogstraat 29 tijdens de openingsuren.

- een deel van het dossier kan je ook bekijken via het omgevingsloket.


Wens je een beroep in te stellen tegen deze beslissing, bezorg je jouw beroepsschrift
- per aangetekende brief aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Ellips-gebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel.
- digitaal via het omgevingsloket
Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0010 of OMV_2018019161.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning – Smissen 17

Franky Jansegers diende een aanvraag in voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over: het verbouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag heeft als adres Smissen 17 te 2890 Sint-Amands, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 918 D2.

Op 18 december 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning.

Je kan deze beslissing komen inkijken                                                   
- bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Wens je een beroep in te stellen tegen deze beslissing, bezorg je jouw beroepsschrift
- per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, dienst omgevingsberoepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
- digitaal via het omgevingsloket
Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0098 of OMV_2018129744.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning – Jan Hallezlaan 5

Leyla Karer diende een aanvraag in voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over: de uitbreiding van de bestaande keuken + afdak.

De aanvraag heeft als adres Jan Hallezlaan 5 te 2890 Sint-Amands, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 719 D3.

Op 18 december 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning.

Je kan deze beslissing komen inkijken                                                   
- bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Wens je een beroep in te stellen tegen deze beslissing, bezorg je jouw beroepsschrift
- per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, dienst omgevingsberoepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
- digitaal via het omgevingsloket
Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0097 of OMV_2018129934.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning – Meirstraat 36

Jandeco Invest diende een aanvraag in voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over: de plaatsing van 3 bergplaatsen in hout (regularisatie).

De aanvraag heeft als adres Meirstraat 36 te 2890 Sint-Amands, met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 55 S.

Op 18 december 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning.

Je kan deze beslissing komen inkijken                                                   
- bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Wens je een beroep in te stellen tegen deze beslissing, bezorg je jouw beroepsschrift
- per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, dienst omgevingsberoepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
- digitaal via het omgevingsloket
Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0088 of OMV_2018122621.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning – Kuitegemstraat 27

Bruno Van Ranst diende een aanvraag in voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over: het bouwen van een hoogspanningscabine en het rooien van een hoogstammige boom.

De aanvraag heeft als adres Kuitegemstraat 27 te 2890 Sint-Amands, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 678 H.

Op 18 december 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning.

Je kan deze beslissing komen inkijken                                                   
- bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Wens je een beroep in te stellen tegen deze beslissing, bezorg je jouw beroepsschrift
- per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, dienst omgevingsberoepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
- digitaal via het omgevingsloket
Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0085 of OMV_2018114831.

 • 1
 • 2

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be