Inspraak en participatie

Inspraak en participatie

Aanvraag publiciteit

Gemeente Sint-Amands stelde richtlijnen op m.b.t. het aanplakken van affiches op de openbare plakborden en -zuilen, het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden en het gebruik van de gemeentelijke infolatten.

Adviesraad GECORO

De GECORO is de gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening. GECORO staat voor Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Adviesraad milieu

De adviesraad milieu is een adviesraad samengesteld uit vertegenwoordigers van socio-culturele verenigingen, landbouworganisaties, beroepsorganisaties, milieuverenigingen, onderwijs, beheer en geïnteresseerde inwoners.

Adviesraad voor sport

De adviesraad voor sport (gemeentelijke sportraad) heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven in het algemeen te bevorderen en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de gemeente te stimuleren. De concrete doelstelling zijn o.m. de volgende:

Jeugdraad

Het inspraakorgaan voor jongeren om te wegen op het gemeentelijk beleid.

Klachten en meldingen

In Sint-Amands besteden we aandacht aan jouw mening. Heb je een suggestie? Ben je over iets ontevreden? Heb je een klacht? Laat het ons weten.

Ontwikkelingssamenwerking

De werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking is in 2015 opgericht om voor Sint-Amands een sterker beleid uit te schrijven inzake Noord-Zuid.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be