Inwoners


Aansluiting huisriolering en keuring privériolering

Informatie omtrent aansluiten op het rioleringsnet

Aanvragen technische preventie brandweer

Inwinnen advies brandweer bij opmaak aanvraag tot omgevingsvergunning.

Inwinnen advies brandweer bij controle aanvraag tot omgevingsvergunning.

Preventieverslag aanvragen voor controle gebouw op brandveiligheid.

Academie voor Muziek, Woord, Dans

De Academie voor Muziek, Woord en Dans van Bornem biedt aan jongeren en volwassenen deeltijds kunstonderwijs aan. De hoofdschool vind je dicht bij het centrum van Bornem in het cultuurcentrum Ter Dilft. Maar ook in de filialen van Sint-Amands en Oppuurs staan er leerkrachten voor jou klaar.

 

Adoptie, aangifte

De dienst burgerlijke stand heeft de taak om de adoptie in de registers te schrijven. Kind en Gezin houdt toezicht op de procedures. Een adoptiebureau, een notaris of de vrederechter kunnen jullie bijstaan tijdens het adoptieproces.

 

Adres opvragen

De dienst burgerzaken wordt vaak gecontacteerd om adressen op te zoeken van inwoners van onze gemeente. Door de wet op de privacy is dit echter verboden. Er zijn wel een paar uitzonderingen.

Adreswijziging

Het is wettelijk verplicht om binnen de acht dagen, nadat je effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging. Deze aangifte moet gebeuren bij de bevolkingsdienst in je (nieuwe) woonplaats.

Antireclame sticker

Inwoners van Sint-Amands die reclamedrukwerk in hun brievenbus beu zijn, kunnen een officiële sticker op hun brievenbus kleven om duidelijk te maken wat ze wel en niet willen ontvangen. Je kan kiezen uit twee soorten gratis stickers. Met een Ja – Nee sticker krijg je wel regionale pers, maar geen reclamefolders. Met een Nee – Nee sticker ontvang je noch regionale pers, noch reclamedrukwerk.

Arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, moet je vooraf een arbeidskaart hebben. Je werkgever moet vooraf een arbeidsvergunning hebben.

Begraafplaatsen, locaties

Onze gemeente telt 3 begraafplaatsen:

Begraafplaatsen, reglement

Alle bepalingen betreffende begravingen en begraafplaatsen werden vastgelegd in een gemeentelijk reglement.

Begravingen, soorten

Er zijn verschillende soorten van begravingen mogelijk op de begraafplaatsen in onze gemeente:

Behaag natuurlijk

Geïnteresseerd inwoners kunnen opnieuw kant en klare streekeigen haagpakketten kopen aan democratische prijzen.

Belasting op woonruimten

Elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar in de gemeente Sint-Amands ingeschreven is, ongeacht of dit gezin huurder of eigenaar van de woning is, is belastingplichtig.

Belbus

De belbus rijdt alleen op aanvraag en ze heeft geen vaste route of dienstregeling. Het is geen taxi, de belbus stopt alleen aan haltes van De Lijn die voor de rit werden aangevraagd bij de centrale.  Het belbusgebied  Klein-Brabant omvat Bornem, Hingene, Eikevliet, Wintam, Branst, Weert, Mariekerke, Sint-Amands, Oppuurs, Lippelo, Puurs, Liezele en Ruisbroek.

Beroep, aangifte of wijziging

Het beroep van elke inwoner staat geregistreerd in het bevolkingsregister. Als je beroepssituatie wijzigt, moet je dit aangeven bij het gemeentebestuur.
Op attesten of uittreksels uit het bevolkingsregister staat je beroep vermeld. Het is dan ook belangrijk dat als je een uittreksel of attest nodig hebt, je beroep juist is weergegeven.

Bewijs van leven

Het bewijs van leven is een document waarmee men bij een instantie kan aantonen nog in leven te zijn, zonder zich bij die instantie persoonlijk te moeten aanbieden.

Bewijs van woonst

Een bewijs van woonst is een attest waarin verklaard wordt dat je bent ingeschreven op dit adres.

Bijzonder plan van aanleg

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een bestemmingsplan voor een gedeelte van de gemeente.
Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan elk perceel gegeven wordt.

Bodemverontreiniging

Om de impact van bodemverontreiniging te beperken, moet je schadegevallen steeds melden aan de gemeente of rechtstreeks aan OVAM. Mogelijke oorzaken van bodemverontreiniging zijn onder andere: lek in ondergrondse/bovengrondse mazouttank, breuk van leidingen, overvulling, onoordeelkundige opslag van vloeistoffen, achterlaten van afval, verkeersongeval, achterlaten van slib.

Bouw- en renovatiepremies

Als Vlaamse burger kan je zowel bij verschillende administraties premies en tegemoetkomingen aanvragen voor het bouwen, kopen of renoveren van een woning.

Bouwgrond en/of woning kopen

Wanneer je op het punt staat bouwgrond of een woning te kopen, kan je best de dienst leefomgeving contacteren.

Bouwmisdrijf

Werken die worden uitgevoerd, anders dan vergund of zonder voorafgaandelijke vergunning, zijn strafbaar en worden aanzien als een bouwmisdrijf.

Brandweerzone Rivierenland

De brandweerkorpsen in de regio vormen samen één grote hulpdienst: "Brandweerzone Rivierenland".

Buurtwegen

Buurtwegen zijn wegen die zijn opgenomen in de atlas der buurtwegen.

Contactgegevens kinderopvang

Contactgegevens kinderopvang

Contactgegevens scholen

Contactgegevens scholen

Containerpark

Meer info over de werking van het containerpark vind je op de website van Ivarem.

 

Containers op openbare weg

Elke bewoner kan een aanvraag doen voor het plaatsen van een container op het openbaar domein.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be