papieren en attesten
Adoptie, aangifte

De dienst burgerlijke stand heeft de taak om de adoptie in de registers te schrijven. Kind en Gezin houdt toezicht op de procedures. Een adoptiebureau, een notaris of de vrederechter kunnen jullie bijstaan tijdens het adoptieproces.

 

Adres opvragen

De dienst burgerzaken wordt vaak gecontacteerd om adressen op te zoeken van inwoners van onze gemeente. Door de wet op de privacy is dit echter verboden. Er zijn wel een paar uitzonderingen.

Adreswijziging

Het is wettelijk verplicht om binnen de acht dagen, nadat je effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging. Deze aangifte moet gebeuren bij de bevolkingsdienst in je (nieuwe) woonplaats.

Arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, moet je vooraf een arbeidskaart hebben. Je werkgever moet vooraf een arbeidsvergunning hebben.

Begraafplaatsen, locaties

Onze gemeente telt 3 begraafplaatsen:

Begraafplaatsen, reglement

Alle bepalingen betreffende begravingen en begraafplaatsen werden vastgelegd in een gemeentelijk reglement.

Begravingen, soorten

Er zijn verschillende soorten van begravingen mogelijk op de begraafplaatsen in onze gemeente:

Beroep, aangifte of wijziging

Het beroep van elke inwoner staat geregistreerd in het bevolkingsregister. Als je beroepssituatie wijzigt, moet je dit aangeven bij het gemeentebestuur.
Op attesten of uittreksels uit het bevolkingsregister staat je beroep vermeld. Het is dan ook belangrijk dat als je een uittreksel of attest nodig hebt, je beroep juist is weergegeven.

Bewijs van leven

Het bewijs van leven is een document waarmee men bij een instantie kan aantonen nog in leven te zijn, zonder zich bij die instantie persoonlijk te moeten aanbieden.

Bewijs van woonst

Een bewijs van woonst is een attest waarin verklaard wordt dat je bent ingeschreven op dit adres.

Crematie, toelating

Als iemand overleden is in onze gemeente en er werd een aanvraag tot crematie ingediend, zal de gemeente een wetsdokter aanstellen. De wetsdokter gaat na of er bezwaar is tegen de crematie. Als er geen bezwaar is, levert de gemeente van overlijden een toelating tot crematie af.

Deeltijds werken / deeltijds stempelen

Het beroep van elke inwoner staat geregistreerd in het bevolkingsregister. Als je beroepssituatie wijzigt, moet je dit aangeven bij het gemeentebestuur.
Op attesten of uittreksels uit het bevolkingsregister staat je beroep vermeld. Het is dan ook belangrijk dat als je een uittreksel of attest nodig hebt, je beroep juist is weergegeven.

Digitaal stemmen

Hoe geldig stemmen?

Duplicaat oproepingsbrief

Als kiezer ben je in België bij wet verplicht om je stem uit te brengen. Je moet dit persoonlijk doen, in het stembureau dat op de oproepingsbrief is aangeduid. Wanneer je gaat stemmen moet je je identiteitskaart en oproepingsbrief meenemen.

Echtscheiding

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden, wordt hiervan op de hoogte gebracht door de griffie van dezelfde rechtbank.

Echtscheidingsakte, afschrift

Dit is een voor eensluidend verklaarde kopie van een echtscheidingsakte.

Elektronische identiteitskaart (eID)

Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg een identiteitskaart. Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben.

Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart heeft het formaat van een bankkaart. Deze kaart is uitgerust met een microchip.

Euthanasie, verklaring

Je kan tijdens je leven een wilsverklaring afleggen waarbij je aangeeft dat je wenst dat een arts euthanasie toepast op het ogenblik dat je in een onomkeerbare coma zou terechtkomen.

Geboorte- of adoptiegeschenk

De geboorte- of adoptiepremie was een financiële ondersteuning bij geboorte of adoptie.
Deze premie werd vanaf 1 januari 2017 vervangen door een geboorte- of adoptiegeschenk.

Geboorteaangifte

Je moet de geboorte van je kind binnen de 15 kalenderdagen aangeven in de gemeente waar het kind geboren werd.

Grafconcessie, vernieuwing of verlenging

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenveld mogelijk.

Een concessie kan nooit op voorhand (voor het overlijden) aangevraagd worden.

Handtekening, wettigen

Onze dienst verklaart dat het jouw handtekening is die op een bepaald document staat.

Huisnummers

Het huisnummer van een gebouw moet van op de openbare weg duidelijk te zien zijn. Dat is niet alleen handig voor de postbode, het kan ook van levensbelang zijn.
Wanneer de hulpdiensten een woning niet direct vinden, gaat er kostbare tijd verloren.

Huwelijk, aangifte

Een huwelijk wordt aangegaan voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op volgende data kan je huwen:

 • weekdagen van 9.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
 • zaterdag van 10 tot 16 uur

Je kan niet huwen op zondagen of wettelijke feestdagen.

Huwelijksakte, afschrift

De huwelijksakte wordt opgesteld als het huwelijk voltrokken werd.

Identiteitskaart, verlies of diefstal (eid)

Sinds 1 juni 2018 zullen een eID, een kids-ID en een verblijfstitel met chip bij verlies, diefstal of vernietiging onmiddellijk geannuleerd worden !

Indien uw kaart gestolen/verloren/vernietigd is dient u het volgende te doen:

 • Onmiddelijk DOC STOP verwittigen op het gratis nummer 00800/2123 2123 ! Is dit nummer niet te bereiken bel dan het nummer 02/518.21.17 (24/7 bereikbaar)
 • Verwittig uw financiële instelling
 • Doe aangifte bij de gemeente als uw kaart gestolen/verloren/vernietigd is in uw verblijfplaats
 • Doe aangifte bij de politie als uw kaart gestolen/verloren/vernietigd is buiten uw verblijfplaats
 • Doe onmiddellijk een nieuwe aanvraag van identiteitskaart

Identiteitskaart, voorlopige

Een voorlopige identiteitskaart is een document dat je identiteitskaart tijdelijk vervangt. Ze ziet eruit zoals de groene, papieren identiteitskaarten van vroeger.

De kaart is bestemd voor iedere burger ouder dan 12 jaar van wie de identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd is. De voorlopige identiteitskaart wordt alleen afgeleverd als je dringend naar het buitenland moet en het land van bestemming dit document als identiteitsbewijs accepteert.Na je buitenlandse reis breng je de voorlopige identiteitskaart binnen op de bevolkingsdienst.

Inburgering

De Vlaamse overheid wil dat mensen die vanuit het buitenland in Vlaanderen en Brussel komen wonen, actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarom biedt de Vlaamse overheid een inburgeringstraject aan, dat inburgeraars moet helpen om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Inburgering biedt hen een eerste opstap om hun maatschappelijke rol als burger, ouder, werknemer, ondernemer ... volop te kunnen opnemen.

Kids-ID

De Kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Ze is verplicht voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen.

Andere voordelen en mogelijkheden:

 • Elektronische identificatie mogelijk vanaf 6 jaar
  • Veiliger surfen en chatten op internet
  • Lidkaart van de bib, sportclub of …
 • Vermelding ‘Contact met de ouders’ (+32 (0)78 150 350), 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar. Met de code die je per post opgestuurd krijgt kan je een lijst van telefoonnummers samenstellen die gebeld kunnen worden als je kind in nood is. Gebruik van de lijst is niet verplicht.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be