Grafconcessie, vernieuwing of verlenging

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenveld mogelijk.

Een concessie kan nooit op voorhand (voor het overlijden) aangevraagd worden.

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • de echtgeno(o)t(e)
  • de bloed- of aanverwanten
  • wie aangeduid is door de concessiehouder

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de gemeente van begraving.

De gemeente stelt de duur (30 jaar) en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast.

Procedure

Een concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. De concessieaanvraag vermeldt de identiteit van de aanvrager en de begunstigde(n). De concessie(termijn) neemt aanvang op de datum van de eerste begraving van de persoon wiens stoffelijk overschot zal worden begraven in volle grond, in het colombarium of in het urnenveld. Zij eindigt na verloop van de toegestane termijn. De concessie is niet overdraagbaar. De houder beschikt over het exclusieve recht om te bepalen wie gebruik kan maken van de concessie.

Verwaarlozing kan leiden tot het afschaffen van de concessie.

Bedrag

€ 1 000 voor de inwoners.

€ 2 000 + € 150 (belasting) voor de niet-inwoners.

 

Burgerzaken

burgerzaken@sint-amands.be

052 39 98 86

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be