Vreemdeling, tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger tijdens zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengen grondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Dat mag een andere persoon zijn dan diegene die de buitenlander uitnodigt.

Er zijn verschillende soorten verbintenissen:

 • Bijlage 3 bis: deze verbintenis is bedoeld voor vreemdelingen die voor een kort verblijf naar België komen bijvoorbeeld op familie/vriendenbezoek
 • Bijlage 32: is een verbintenis voor een student die langer dan drie maanden zal blijven
 • Bijlage 88: is een verbintenis voor vreemdelingen die langer dan drie maanden willen blijven in het kader van een duurzame relatie.

Voorwaarden

Als garant moet je:

 • ofwel Belg zijn
 • ofwel buitenlander zijn die toegelaten is voor een onbeperkt verblijf in België.

Procedure

Je komt persoonlijk naar de vreemdelingendienst om de tenlasteneming te ondertekenen.

De tenlasteneming wordt gemaakt en de handtekening van de garant wordt gewettigd. Je krijgt het document samen met een samenstelling gezin, een bewijs van nationaliteit en de gelegaliseerde kopie van je identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Je moet dan het dossier bestaande uit:

 • Tenlasteneming
 • Samenstelling gezin
 • Bewijs van nationaliteit
 • Kopie identiteitskaart
 • Bewijs van je inkomen: loonfiches van de afgelopen drie maanden, pensioenfiche …

opsturen aan de persoon die op bezoek wil komen. Die moet hiermee binnen de zes maanden na de legalisatie naar de Belgische ambassade in zijn/haar land gaan en een toeristenvisum aanvragen voor België of Schengen. De ambassade beslist aan de hand van je loonfiches en samenstelling gezin of je inkomen voldoende hoog is om garant te kunnen staan voor de buitenlandse bezoeker.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • de gegevens van de perso(n)on(en) waarvoor je je garant stelt:
  • naam en voornaam
  • geboorteplaats en datum
  • nationaliteit en geslacht
  • paspoortnummer
  • adres in het land van herkomst

Bedrag

Gratis.

 

Burgerzaken

burgerzaken@sint-amands.be

052 39 98 86

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be