Landbouw

Afvalstoffen in de landbouw

Inzameling van landbouwfolie, banden en fytosanitaire producten.

Schade aan land- en tuinbouwteelten

Bij schade aan land- en tuinbouwteelten als gevolg van weersomstandigheden of wildvraat kan schattingscommissie worden bijeengeroepen.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be