Premies en subsidies

Bouw- en renovatiepremies

Als Vlaamse burger kan je zowel bij verschillende administraties premies en tegemoetkomingen aanvragen voor het bouwen, kopen of renoveren van een woning.

Buurtsubsidie

Wil je graag samen met je buren een feest organiseren om elkaar nog beter te leren kennen? Tof! De gemeente wil zulke initiatieven ondersteunen en geeft hiervoor buurtsubsidies. Elke buurt die een feestje wil organiseren kan rekenen op een cheque van 100 euro. Daarnaast kan je gemeentelijk materiaal lenen zoals podiumelementen, signalisatieborden, stoelen, bekers, tafels, tentjes, enzovoort. De ondersteuning geldt enkel voor Sint-Amandse buurtcomités die openstaan voor alle bewoners van een bepaalde wijk of straat.

Geboorte- of adoptiegeschenk

De geboorte- of adoptiepremie was een financiële ondersteuning bij geboorte of adoptie.
Deze premie werd vanaf 1 januari 2017 vervangen door een geboorte- of adoptiegeschenk.

Impulssubsidiereglement voor sportclubs met erkende jeugdwerking

Impulssubsidiereglement voor sportclubs met een erkende jeugdwerking ter bevordering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders.

Premie mantelzorg

Dagelijks zijn in onze gemeente mantelzorgers aan de slag die de opvang en verzorging van een zorgbehoevend persoon op zich nemen. Als blijk van waardering hiervoor is de gemeente Sint-Amands sinds 1 april 2010 gestart met het toekennen van een mantelzorgpremie.

Renovatiepremie

Heb je plannen om je woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie.

Sociale subsidie

Dit is een tegemoetkoming van € 20 voor personen met het recht op verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging.

Subsidie voor hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Er wordt een premie voorzien voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening waarbij de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.

Subsidie voor kleine landschapselementen

Subsidie voor aanplanting en onderhoud van landschapselementen.

Subsidiedossier – afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet

Dit subsidiereglement werd opgemaakt als compensatiemaatregel voor het uitvoeren van werken voor het volledig afkoppelen van de regenwaterafvoeren op privéterrein, naar aanleiding van de aanleg van gescheiden riolering op openbaar domein.

Subsidiereglement (voor erkende) sportclubs

Subsidiereglement voor (erkende) sportclubs

Subsidiereglement voor terugbetaling van trainerscursussen en bijscholingen voor trainers, juryleden en scheidsrechters

Subsidiereglement voor terugbetaling van trainerscursussen en bijscholingen voor trainers, juryleden en scheidsrechters.

Subsidies jeugdwerk

Subsidies jeugdwerk

Subsidies jeugdwerkinfrastructuur

Subsidies jeugdwerkinfrastructuur

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be