Openingsuren

Momenteel open

maandag
27-03-2017
09:00 - 12:00
dinsdag
28-03-2017
09:00 - 12:00
woensdag
29-03-2017
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
donderdag
30-03-2017
09:00 - 12:00
17:30 - 19:00
vrijdag
31-03-2017
09:00 - 12:00
Gemeentehuis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Sint-Amands

052 39 98 60
Openingsuren en contact

Inschrijven Nieuwsbrief

UiTtips

Openbaar onderzoek voor heraanleg Provincialeweg (N17) van start

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant deze zomer de start van de grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Sint-Amands. Tussen de Oppuurseweg en de grens met Dendermonde wordt het wegdek vernieuwd, komen er nieuwe verkeerslichten aan het kruispunt met de Oppuurseweg te Lippelodorp, wordt het kruispunt met de Oude Heirbaan heringericht, en worden er tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de rotonde met Fok langs beide kanten van de rijbaan aanliggende, verhoogde fietspaden aangelegd. Het openbaar onderzoek in het kader van de bouwaanvraag start op 11 februari.


Openbaar onderzoek

In het kader van de aanvraag van de bouwvergunning voor de werken legt AWV de plannen voor de heraanleg van de Provincialeweg voor aan de bevolking. Alle geïnteresseerden kunnen de plannen inkijken en eventuele bezwaren indienen in het gemeentehuis van Sint-Amands tijdens de kantooruren. De plannen liggen vanaf 11 februari gedurende 30 dagen ter inzage. Na deze periode wordt het dossier overgemaakt aan Ruimte Vlaanderen dat dan zal beslissen over het verlenen van de bouwvergunning.

Heraanleg start deze zomer

Lees meer

Subsidies en advies voor paardenhouders

Paardenhouders (geen maneges) uit Klein-Brabant die hun percelen landschappelijk willen verfraaien kunnen van Regionaal Landschap Schelde-Durme advies en financiële steun krijgen.

Schaduwbomen voorzien, hagen en houtkanten planten, poelen aanleggen of herstellen, weidebeheer toepassen, ... Het zijn paardvriendelijke ingrepen met een grote landschappelijke meerwaarde. Bovendien geven ze de biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit een enorme boost. En daar zijn geen grote investeringen voor nodig. In Klein-Brabant staat Regionaal Landschap Schelde klaar met advies op maat en subsidies voor concrete realisaties.

paardenhouders

Lees meer

Vogelgriep: verplichte preventieve maatregelen

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke op 1 februari jl., zijn er diverse voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België betreffen. Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om alle in gevangenschap gehouden vogels maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus circuleert op dit ogenblik volop in wilde vogels, bijna overal in Europa, en wordt gemakkelijk door direct contact tussen vogels overgedragen. De voorzorgsmaatregelen helpen dit voorkomen door contacten tussen je vogels en wilde vogels zoveel als mogelijk te verhinderen.

ophokplicht

Lees meer

Wegen- en rioleringswerken centrum Sint-Amands

Vanaf woensdag 25 januari 2017 start aannemer Audebo met rioleringswerken ter hoogte van het kruispunt Livien Van der Looystraat – Kerkhofdries.   Om deze werken uit te voeren wordt dit gedeelte vanaf het kruispunt Emmanuel Rollierstraat - Kerkhofdries afgesloten voor alle verkeer. Kerkhofdries is tot huisnummer 26 bereikbaar. De Livien Van der Looystraat, vanaf Marthe Massinstraat, wordt doodlopend ter hoogte van huisnummer 21.   Voor automobilisten voorzien we een omleiding via Kerkhofdries – Jan Van Droogenbroeckstraat – Heidestraat – Pastoor Van Kerckhovenwijk – Marthe Massinstraat.

Lees meer

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be


×