Bezienswaardigheden

Musea & kunstgalerijen

Kunsthuis Romain De Saegher

Sint-Amands neemt afscheid van Kunsthuis Romain De Saegher

Binnenkort gaan de deuren van Kunsthuis Romain De Saegher onherroepelijk dicht. Deze Sint-Amandse schilder liet onze gemeente bij overlijden in 1986 zijn huis en honderden schilderijen na. Romain De Saegher stelde als doel dat het gemeentebestuur zijn werk zou blijven tonen aan de inwoners en elke geïnteresseerde. Het huis werd sinds 1988 ingericht als museum. Jarenlang konden we beroep doen op de overburen en goeie vrienden van Romain, Frans Huysmans en Maria Van Grasdorff. Jarenlang verzorgden zij de permanentie in het museum en namen ze kleine onderhoudstaken op zich.

Omdat het huis stilaan aan grondige renovatie toe is en de bijhorende kosten aanzienlijk zouden zijn, besloot het gemeentebestuur het museum te sluiten en de collectie op een andere manier te tonen. Hoe en op welke manier we dit willen doen, komt u te weten in het voorjaar van 2015.

Op zaterdag 13 en zondag 14 december openen we de deuren voor een laatste keer voor het grote publiek. Op deze dagen is het Kunsthuis open van 14 u. tot 18 u.

We hopen dat we u nog een laatste keer mogen verwelkomen in dit mooie huis.

 

Boerenkrijgsite (openluchtmuseum)
Contactpersoon:
Karel van den Bossche
Larendries 51
2890 Sint-Amands
Tel. 052 33 22 58
Openingsuren
Open: individueel, steeds bezoekbaar
Rondleidingen: op afspraak, deze duren 30 min. tot 90 min.
Groepen: min. 10 personen en max. 30 personen
Toegang: gratis

Dit monument, van architect Tjen Hammenecker, is een blijvende hulde aan de Boerenkrijg. In het monument van staal, koper, hout en steen, heeft hij de identiteit en de ziel van het Vlaamse volk van 1798 gesteld tegenover de alles dominerende rede die de Franse overheerser opdrong.

Denise Hallez – Juweelontwerp
Dam 116
2890 Sint-Amands
Tel. 0478 71 39 70
Mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
www.denisehallez.be

Molenmuseum
Mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Zaterdag en zondag van 14.30 u. tot 18u.
Gesloten op 1 en 2 januari, 15 augustus, laatste zondag van augustus en laatste 14 dagen van december.
Toegang: Individueel: 1,50 EUR / Groepen: 25 EUR
Rondleiding (gaande van 1.30 u. tot 2 u.): 50 EUR
Inwoners Sint-Amands: gratis toegang
Prijzen onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Het Molenmuseum belicht de symboolfunctie van de molen in de periode 850 -1792 en de nawerking daarvan tot op vandaag. De molen wordt benaderd als symbool, op zeer diverse onderzoeksvelden: techniek, landschap, geschiedenis, recht, volksdevotie, eerste en tweede Industriële Revolutie, fiscaliteit, economie, schilderkunst, volksleven, industriële archeologie, kunst en taal. Uit elk onderzoeksveld komt de molen naar voren als een teken van vooruitgang (sociaal, economisch geestelijk) en een aanduiding van een maatschappijopvatting en -structuur. Op 5 april 2008 viel het Molenmuseum in de prijzen. Karel van den Bossche, oprichter van het molenmuseum en Centrum voor Molinologie te Sint-Amands, kreeg de Oorkonde en Prijs Fonds Professor Eric Suy overhandigd. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instelling die een prominente rol speelt in het uitdragen van de culturele ontwikkeling van Vlaanderen.

“onder den blooten hemel”
Dam 140
2890 Sint-Amands
Tel. 052 34 22 82
www.sahara-art-stones.com
Openingsuren
Open: mei - september: zaterdag & zondag van 14 u. tot 19 u.
Toegang: gratis
Groepen ook buiten de openingsuren na afspraak, dan € 25

Kunst uit de Sahara: woestijnfossielen, etnische gebruiksvoorwerpen uit oasedorpen, sculpturen, schilderijen en textielobjecten.

Oude vlaamse galerij
Kerkstraat 1 - Romain Steppestraat 40
2890 Sint-Amands
Tel. 052 33 63 56
GSM 0474 95 21 55 of 0475 74 25 76

Mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Gespecialiseerd in schilderijen van Belgische meesters uit de periode 1850-1950. Permanente tentoonstelling van schilderijen, aquarellen en tekeningen uit de 19de eeuw en 20ste eeuw.

Provinciaal museum Emile Verhaeren
Mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Openingsuren
Vanaf 1 maart tot 30 juni: op zaterdag, zondag en feestdagen van 11 u. tot 18 u.
Vanaf 1 juli tot 31 augustus: elke dag, uitgezonderd maandag van 11 u. tot 18 u.
Vanaf 1 september tot 30 november: op zaterdag, zondag en feestdagen van 11 u. tot 18 u.
Voor scholen en groepen het hele jaar toegankelijk na afspraak.

Toegang: Individuele bezoeker: € 2 / Groepen vanaf 10 pers.: € 1 p.p.
Inwoners van Sint-Amands, -18, vrienden van het museum, lerarenkaart en rolstoelgebruikers: gratis
65+, werklozen, OKV-kaart: € 1
Rondleidingen (max. 20 pers. per gids): € 30 per gids

Het Provinciaal Museum Emile Verhaeren bevindt zich op de eerste verdieping boven de gemeentebibliotheek in de E. Verhaerenstraat. Het is een literair museum, volledig gewijd aan de Franstalige dichter, kunstcriticus en bijna-Nobelprijswinnaar Emile Verhaeren (Sint-Amands, 1855 – Rouen, 1916). Aan de hand van originele manuscripten, brieven, foto's, boeken, persoonlijke realia van de dichter, kunst- en beeldhouwwerken…. laat het museum de bezoeker kennis maken met deze merkwaardige dichter en zijn ongeziene vernieuwende literaire activiteiten. Jaarlijks worden er gelegenheidstentoonstellingen ingericht naar een thema uit Verhaerens oeuvre.

Het geklasseerde monumentale graf van Verhaeren bevindt zich in een bocht van de Schelde niet ver van de Kaai van Sint-Amands. Het standbeeld van de dichter, een ontwerp van Pol Van Esbroeck, staat levensgroot, wijzend over de Schelde, op de Kaai. Op de dijk pronkt dan weer het metalen beeld 'De Veerman', gemaakt door Marc Macken in 1955, naar het beroemde gedicht van Emile Verhaeren 'Le Passeur d'eau'.

Mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Monumenten

Temidden het wettelijk beschermde dorpsgezicht van de Sint-Amandse Kerkstraat schittert de Sint-Amanduskerk. Dit Godshuis dateert uit de 17de eeuw, heeft een bakstenen toren uit 1786 en werd vernieuwd in 1922 en in 1983 na brand. Mooie barokke biechtstoelen met beeldsnijwerk en een preekstoel uit 1924 van de hand van Mechelse beeldhouwer Nand Wijnants zijn het bekijken zeker waard. De Heilige Amandus wordt al predikend voorgesteld. Aquarellen door de religieuze kunstschilder Romain De Saegher en miniaturen over Amandus van Tjen Hammenecker sieren de muren. Er is een mooi iconentabernakel en een Byzantijns zegekruis van Noëlla Adams. De paaskandelaar (1985), de voet van het tabernakel (1985), de lessenaar (1986), de doopvont (1990) en de Brandende Braambos (1991) zijn werken van beeldhouwer Jan Mees. In dezelfde Kerkstraat bevinden zich vier woningen uit de 17de en 18de eeuw met erg merkwaardige gevels. Op de hoek van de straat hangt een oud kruisbeeld van vóór 1890. Op de Kerkhofdries staat de schandpaal als stille getuige van het Ancien Régime en de vroegere rechtspleging. Het achtzijdig voetstuk draagt het jaar 1772. In de Hekkestraat is de Gotische kapel van O.-L.-Vrouw ten Donkere uit de 17de eeuw te bewonderen. Ze is uitvoerig versierd met beeldhouwkunst van G.l. Kerrickx (1682-1745).

In Lippelo vinden we de diverse malen verbouwde Sint-Stephanuskerk. Ze dagtekent uit de tweede helft van de 17de eeuw. De toren vertoont evenwel nog oudere sporen. Het orgel van dit gebedshuis is wettelijk beschermd. Het werd door Egidius Franciscus van Pethegem (1737-1802) in 1774 vervaardigd. De orgelkast in rococostijl heeft een dubbel front, de rechterhelft is gevuld met schijnpijpen, vermoedelijk als gevolg van een instrumentale ingreep in 1873 door orgelbouwer P. Stevens uit Lier. De omgeving van het Hof te Melis is wettelijk beschermd als landschap. Het ligt op de grens van de provincies Vlaams - Brabant en Antwerpen. Het omliggende Lippelobos bleef enkele eeuwen onveranderd, zeker vanaf 1777. Het is een oud bos met een drevencomplex, een kasteel met park en bovendien natuurwetenschappelijk waardevol. Men treft er meer dan honderd verschillende zwamsoorten aan. Het kasteel, reeds vermeld in de 15de eeuw, brandde in 1914 af en werd in 1920 heropgebouwd. Het was het hoofdkwartier van Lodewijk XV in 1745 en van Koning Leopold 111 in 1940. Vandaag wordt het kasteel nog steeds bewoond. Het Gravenkasteel (1612) werd omgebouwd tot een seniorentehuis.

De classicistische Sint-Jan en Amanduskerk van Oppuurs uit 1803 werd vergroot in 1960 en bevat meubilair in rococostijl. Op het kerkplein bevindt zich een gedenkplaat voor Mgr. Karel-L. Bellon (1891-1957) gewezen rector van de universiteit van Nijmegen. De oude gemeentelijke jongensschool kreeg een restauratiebeurt en werd omgetoverd tot een dorpshuis. Oppuurs bezit trouwens een fraai gemeentehuis, bewaakt door twee wapenhoudende leeuwen. Het werd opgetrokken in 1910 door Honoré Bogaert uit Hamme voor de prijs van 19.850 fr. De arduinen leeuwen dragen in hun klauwen, links het wapenschild van de Heerlijkheid Oppuurs (1360) en rechts dat van de baronie Oppuurs (1660).

Op de weg naar Bornem treft men de oude hoeve 't Steentje aan. Hier werden restanten gevonden van een oude Romeinse heirbaan.

Andere must sees

Kerkstraat en zijstraat den Dam

Temidden het wettelijk beschermde dorpsgezicht van de Sint-Amandse Kerkstraat schittert de Sint-Amanduskerk. Dit Godshuis dateert uit de 17 de eeuw, heeft een bakstenen toren uit 1786 en werd vernieuwd in 1922 en in 1983 na brand. In dezelfde Kerkstraat bevinden zich vier woningen uit de 17de en 18de eeuw met erg merkwaardige gevels. Op de hoek van de straat hangt een oud kruisbeeld van vóór 1890. Het straatje dat "den dam" wordt genoemd, loopt vanaf het kerkhof, aan de "donkere kapel", neerwaarts in de richting van de kerk en werd voor het eerst gekasseid in het jaar 1868. Wie hier gaat wandelen, over de oude kasseien, langsheen de oude huizen, loopt over één der oudste straatjes van Sint Amands. Ook de bekende dichter-schrijver Emile Verhaeren wandelde hier vaak en vond er vermoedelijk de inspiratie voor zijn gedicht "Mon Village", mijn dorp, waarin hij vertelt over "den dam".

Kaai aan scheldebocht met nieuwe aanlegsteiger en graf Emile Verhaeren

De 225 meter brede Schelde is niet alleen een natuurlijke grensbepaler voor Sint-Amands, maar evenzeer een toeristische zegen. De schorren en polders tonen nog de wilde, pure natuur. Op de dijken kan je kilometers lang fietsen of wandelen en de waterspiegel zelf is de plaats van vermaak voor zovele kanovaarders, gelegenheidsschippers en waterskiërs. Bovendien zijn de beide oevers van de rivier verbonden door een gratis veerdienst

In aanwezigheid van minister-president Kris Peeters is op 20.10.2007 de nieuwe aanlegsteiger in gebruik genomen. Het vlottende ponton is 100 m lang en is niet alleen bedoeld voor de veerdienst, maar ook plezierjachten en toeristische tourvaarten kunnen nu aanmeren in het Scheldedorp Sint- Amands.

Het grafmonument van Emile Verhaeren en zijn echtgenote Marthe Massin, volledig heraangelegd in 2009 – met het ‘opkrikken’ van het graf tot de waterlijn die over 30 jaar wordt verwacht – springt opnieuw helemaal in het oog. De gemeentelijke Marthe Massintuin, die eveneens recent gerenoveerd is, ligt naast het graf van het echtpaar. Al wandelend, ontdekt men er de streekgebonden weelderige plantengroei en het mooie beeld ‘Liefdegetijden’ van Oppuursenaar Jan Mees, verwijzend naar de passionele liefdesgedichten van Verhaeren. Verder staat de dichter levensgroot, wijzend over de Schelde, op de Kaai. Dit beeldhouwwerk is van Leopold Van Esbroeck.

Molendreef met archeologische site ‘De steenovens’ en vlakbij de damhertenkwekerij

Aanpalend aan de Scheldedijk vinden we de sterk bedreigde restanten van een oud hoevecomplex. Al in de 16de eeuw vonden hier steenbakkerijactiviteiten plaats in veldovens: 'de Steenovens' . In de 18de eeuw evolueerde het geheel naar een handelshuis. De hoeve werd een bruisend economisch centrum dat in de loop der tijd o.a. de functies had van aanlegplaats met veerdienst, blekerij, herberg en boerderij. De Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw startte sinds 2004 rond deze oude hoeve een boeiend en vernieuwend project 'de Steenovens'.

Een sociaal project: Door middel van opleidingsprojecten van VDAB Mechelen en door een interne tewerkstelling in samenwerking met het OCMW van Sint-Amands ontpopt 'de Steenovens' zich tot een sociaal- economisch project. Samen met de hoeve zullen werklozen en laaggeschoolden hun plaats in de samenleving weer innemen.

Een natuureducatief project: Het prachtige polderlandschap waarin 'de Steenovens' gelegen is, vormt een ideaal decor voor het uitwerken van een natuureducatief programma.

Mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Openingsuren

Bezoek op vaste data (zaterdag 27 juni, zondag 28 juni en zaterdag 19 augustus van 10u tot 18u), na telefonische afspraak van mei tot november.

Inkom:  € 1 per persoon

Na jaren snoeien is de tuineigenaar er in geslaagd zijn tuin om te toveren in een oase van buxus- en taxusvormen.

Solitaire heesters, bomen en waterpartijen vormen een boeiend contrast met de gesnoeide vormen. Alles wordt opgefleurd met tuinornamenten, oude boeren werktuigen en knusse zithoekjes.

Bezoek Sint-Amands

Sint-Amands is een landelijke gemeente met heel wat bezienswaardigheden.

De Schelde

De 225 meter brede Schelde is niet alleen een natuurlijke grensbepaler voor Sint-Amands, maar evenzeer een toeristische zegen. De schorren en polders tonen nog de wilde, pure natuur. Verder mag Sint-Amands zich de trotse eigenaar van de mooiste Scheldebocht noemen.

Op de dijken kan je kilometers lang fietsen of wandelen en de waterspiegel zelf is een leuke plaats voor vele kanovaarders, gelegenheidsschippers en waterskiërs.

Bovendien zijn de beide oevers van de rivier verbonden door de gratis veerdienst tussen Sint-Amands en Moerzeke (Kastel).

Het landelijk karakter

Sint-Amands telt heel wat bewegwijzerde fiets- en wandelroutes die zeker de moeite waard zijn! Voor meer informatie, neem je best contact op met de toeristische dienst.

Steenoven

De Steenovens - Historische site, oude hoeve en recreatief rustpunt

Op de Steenovens in Sint-Amands bruist het sinds enige maanden terug van de activiteiten: de historische gebouwen worden gerestaureerd en het omringende landschap hersteld. De Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon (KVNS) die de site beheert, lanceert nu een educatief programma voor kinderen van de lagere school en gezinnen. Samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme en de vzw Casa Blanca ontwikkelde KVNS educatieve pakketten die gratis kunnen worden ontleend. Lagere scholen en gezinnen kunnen zo de geschiedenis van de Steenovens op een ludieke manier ontdekken. Een hele belevenis!


Contact en info:
Koninklijke Vereniging voor Natuur en Stedenschoon
Kuitegemstraat, Scheldedijk
2890 Sint-Amands
Tel. 03 232 35 31
Website  :  www.steenovens.be
Mail : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Openingsuren
Open: op afspraak
Toegang: gratis

Laatst aangepast op maandag, 24 november 2014 16:52
 
whatsapp status diwali whatsapp status